Nieuws

 • Inloophuizen bieden onmisbare ondersteuning bij kanker

  18 november 2014

  Nederland telt 88 inloophuizen waar (ex-)kankerpatiënten en hun naasten of nabestaanden terecht kunnen voor ondersteuning bij het omgaan met de emotionele, fysieke en praktische gevolgen van de ziekte. Bezoekers van inloophuizen zijn zeer positief over de steun die ze er ontvangen. Ze vinden er de kracht die nodig is om de medische behandeling te doorstaan, als mantelzorger op de been te blijven of om problemen op het werk of binnen het gezin het hoofd te kunnen bieden. Toch weet drie kwart van de mensen die met kanker zijn geconfronteerd niet wat een inloophuis voor hen kan betekenen, terwijl 2 op de 3 aangeeft mogelijk wél behoefte te hebben aan dergelijke ondersteuning. Dat blijkt uit onderzoek dat ResCon en Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam met steun van KWF Kankerbestrijding hebben uitgevoerd.

 • DenkAndersDebat vraagt aandacht voor jongeren met functiebeperking en hun kansen op de arbeidsmarkt

  14 november 2014

  Gisteren hebben Stichting Hoezo Anders en Kenniscentrum Zorginnovatie in het restaurant van de Rochussenstraat het DenkAndersDebat georganiseerd. Het restaurant was omgetoverd in een debatzaal met ruimte voor de circa 150 toeschouwers. Het debat was gericht op het vinden en behouden van werk door jongeren met een beperking. Speciale aandacht was er voor de positie van jongeren met een hbo-opleiding. Vanwege de actualiteit kwamen ook de gevolgen van invoering van de Participatiewet uitgebreid aan bod. Bij dat debatonderdeel schoof ook staatssecretaris Jetta Klijnsma aan. Zij ging de discussie aan met onder andere enkele jongeren met beperkingen, mensen uit het bedrijfsleven (ING, Shell), ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeente Rotterdam.

 • Mensen met dementie vrolijker door happy games

  21 oktober 2014

  PERSBERICHT: Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij het doen van activiteiten, maar voor één-op-één begeleiding ontbreken vaak tijd en middelen. Vanwege de toenemende behoefte aan individuele activiteiten van mensen met dementie is onderzocht of het spelen van eenvoudige computerspelletjes (happy games) op de iPad van invloed is op hun stemming en hun gedrag. Het project In Touch van Kenniscentrum Zorginnovatie heeft aangetoond dat mensen met dementie het spelen van happy games op de iPad een zinvolle en plezierige bezigheid vinden. Het spelen op de iPad gaf een gevoel van prestatie en droeg bij aan een positief zelfbeeld en een gevoel van verbondenheid. Ook zorgverleners zijn positief en zien de happy games als goede aanvulling op het reguliere activiteitenaanbod.

 • DenkAndersDebat over een baan vinden en houden met een functiebeperking

  10 november 2014

  PERSBERICHT: Tijdens het DenkAndersDebat op donderdag 13 november gaan jongeren die chronisch ziek zijn of een (niet-zichtbare) beperking hebben in gesprek met organisaties als ING, Shell en Hogeschool Rotterdam. Centraal staan problemen en oplossingen rond werk of stage en de beeldvorming van werkgevers over (jonge) mensen met een functiebeperking. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft een toelichting op de Participatiewet. Ron Bormans, collegevoorzitter van Hogeschool Rotterdam, neemt deel aan het debat.

 • Start onderzoek naar een nieuwe aanpak voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in Capelle en Krimpen

  14 oktober 2014

  Op 6 oktober jl. heeft ZonMw de eerste twintig gehonoreerde projecten binnen het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel bekendgemaakt. Zij gaan samen een dam opwerpen tegen dementie in het kader van het Deltaplan Dementie. Ook binnen de dementieketen Capelle en Krimpen aan den IJssel is een project gehonoreerd. Het onderwerp van de studie is uiterst actueel: hoe kunnen mensen met dementie langer zelfredzaam blijven, hoe blijven mantelzorgers langer vitaal, op welke manier kunnen andere familieleden, vrienden en buren ingeschakeld worden en waar liggen de grenzen, en hoe kunnen de buurt en wijk dementievriendelijker worden?

Bekijk het nieuws

Agenda

Bekijk de agenda

Medewerker aan het woord

 • Linda Wauben vertelt over haar observaties, plannen en vergezichten met betrekking tot haar lectoraat.
 • Karin Verkerk blikt terug op haar promotieonderzoek.
 • Promovenda Netta van 't Leven over haar promotietraject voor thuiswonende mensen met dementie.