Nieuws

 • ‘Het voordeel van de twijfel’: onderzoek naar Evidence-Based Care in Nursing

  6 juli 2015

  Op 2 juli 2015 hield lector Connie Dekker-van Doorn haar openbare les over ‘Evidence-Based Care in Nursing’, dat wil zeggen dat het handelen van verpleegkundigen gebaseerd zou moeten zijn op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, de expertise van professionals en de wensen van de patiënt en is vastgelegd in de verpleegkundige rapportage. Aan dit vastleggen van de bijdrage van de verpleegkundige ontbreekt het volgens Dekker-van Doorn nog steeds te veel, omdat wel duidelijk is dat verpleegkundigen een belangrijke rol spelen in de zorg, maar slechts mondjesmaat is terug te vinden hoe die rol eruit ziet. En dat is niet alleen jammer, maar ook noodzakelijk.

 • Met evidence-based care in nursing meer oog voor de patiënt

  25 juni 2015

  PERSBERICHT: Door demografische en technische ontwikkelingen verandert er veel in de gezondheidszorg. De zorg verandert van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’ met het accent op preventie en zelfmanagement. Ook instellingen werken steeds meer samen waardoor patiënten met veel verschillende zorgverleners, artsen en verpleegkundigen te maken hebben. Bij deze overdracht van patiënten kan informatie verloren gaan. Verpleegkundigen zijn de spil in het zorgproces. Dr. Connie Dekker-van Doorn, lector Evidence-Based Care in Nursing aan Hogeschool Rotterdam, stelt dat een verpleegkundige kan helpen om de zorg aan patiënten aantoonbaar te verbeteren.

 • Opgroeien met een chronische aandoening; uitdagingen voor zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning

  18 juni 2015

  PERSBERICHT: In Nederland groeit bijna 11% van alle jongeren onder de 25 jaar op met een chronische aandoening. Steeds vaker worden deze jongeren volwassen, maar de overgang van kindertijd naar volwassenheid verloopt niet altijd vlekkeloos. De eisen die een chronische aandoening aan jongeren stelt, staan vaak op gespannen voet met hun normale ontwikkelingstaken. Er is nog te weinig bekend over hoe jongeren door zorgverleners kunnen worden gestimuleerd en ondersteund bij het oppakken van zelfmanagement. Dit vormde de aanleiding voor het promotieonderzoek van Jane Sattoe aan Hogeschool Rotterdam. Zelfmanagement is geen eenduidig begrip in de zorg, er zijn verschillende definities in omloop. De promovenda pleit in haar proefschrift voor een brede visie op zelfmanagement bij jongeren die opgroeien met chronische aandoeningen. Hierbij wordt verder gekeken dan de aandoening en de behandeling. Er wordt ook aandacht gegeven aan sociale participatie, het emotionele welzijn en het coördineren van tegelijkertijd verschillende taken en verantwoordelijkheden. Een specifiek aandachtspunt in de adolescentie is de rolverschuiving van ouders naar kind. Sattoe promoveert op donderdag 25 juni aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • Nieuw leerboek van lector Henk Rosendal voor studenten Verpleegkunde

  17 juni 2015

  De zorg verschuift steeds verder naar de eerste lijn. De rol van de cliënt verandert daardoor. Dat heeft ook gevolgen voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in de nulde of eerste lijn. De focus van hun handelen verschuift van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ of ‘zorgen met’. Steeds vaker werkt de verpleegkundige samen met de cliënt toe naar een gewenste uitkomst, waarbij het versterken van het zelfmanagement van de cliënt centraal staat.

 • Grootschalig onderzoek naar ondersteuning van schooltransities voor jongeren met autismespectrumproblemen

  11 juni 2015

  Van jongeren met autismespectrumproblemen wordt verwacht dat zij steeds meer participeren in het reguliere onderwijs. Dat valt niet altijd mee. Vooral de overgang van de vertrouwde basisschool naar de vaak grotere en drukkere school in het voortgezet onderwijs wordt vaak als een probleem ervaren. Hogeschool Leiden heeft in samenwerking met Hogeschool Rotterdam en de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC een RAAK-PRO subsidie in de wacht gesleept om onderzoek te doen naar de effectiviteit van een schooltransitieprogramma voor jongeren met autismespectrumproblemen.

Bekijk het nieuws

Agenda

Bekijk de agenda

Medewerker aan het woord

 • Promovenda Marlies Wagener: ''Mensen met hiv hebben overal ter wereld te maken met stigma en discriminatie’’
 • Linda Wauben vertelt over haar observaties, plannen en vergezichten met betrekking tot haar lectoraat.
 • Karin Verkerk blikt terug op haar promotieonderzoek.
 • Promovenda Netta van 't Leven over haar promotietraject voor thuiswonende mensen met dementie.