Nieuws

 • Serious Game voor Rotterdamse jeugdigen met een Autismespectrumstoornis (ASS)

  21 juli 2014

  De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor jeugdigen en hun ouders een bijzonder en spannend moment. Voor jeugdigen met een Autismespectrumstoornis (ASS) verloopt de overgang van de kleine en overzichtelijke basisschool naar de grote en voor hen onoverzichtelijkere school voor voortgezet (speciaal) onderwijs helaas veelal problematisch, omdat veel van deze jeugdigen moeite hebben met anticiperen op, en het zich aanpassen aan nieuwe situaties. Het is daarom van groot belang dat op de (speciale) basisschool programma’s worden ingezet die ertoe kunnen bijdragen dat een leerling met ASS goed voorbereid de overstap naar de school voor voortgezet (speciaal) onderwijs kan maken. In het kader van de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! heeft Kenniscentrum Zorginnovatie en haar samenwerkingspartners van de Stichting Innovatie Alliantie subsidie ontvangen om een Serious Game te gaan ontwikkelen voor jeugdigen met ASS op Rotterdamse scholen.

 • Zeven stappen om beter om te gaan met onbegrepen gedrag van mensen met dementie

  18 juli 2014

  Dementie gaat vaak gepaard met gedrag dat lastig te begrijpen is, zoals agressie of angst. Onderzoekers, waaronder lector Jacomine de Lange van Kenniscentrum Zorginnovatie, hebben op basis van de bestaande richtlijnen, de wetenschappelijke literatuur en interviews met experts een stappenplan bedacht om beter om te gaan met onbegrepen gedrag van mensen met dementie.

 • Studenten Ergotherapie en hun buddy’s exposeren kunstwerken ‘eigen regie’

  26 juni 2014

  Zeven derdejaarsstudenten Ergotherapie van Hogeschool Rotterdam zijn in samenwerking met mensen met een fysieke beperking, de zogenoemde buddy’s, op zoek gegaan naar hun eigen regie. De betekenis van ieders eigen regie is vastgelegd in diverse kunstwerken.

 • HBO verpleegkundigen versterken ouderenzorg

  16 juni 2014

  Er zijn de afgelopen tijd ruim 350 HBO- verpleegkundigen Gerontologie-Geriatrie ingestroomd bij 25 zorgorganisaties. ActiZ werkt samen met de HBO-Raad en V&VN actief aan deze opleiding. De opgeleide HBO-ers versterken de kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Kenniscentrum Zorginnovatie, de betrokken zorgorganisaties en de HBO-VGG-ers zelf zijn enthousiast over de opleiding.

 • Kenniscentrum Zorginnovatie presenteert de hoogtepunten van 2013

  27 februari 2014

  In 2013 heeft Kenniscentrum Zorginnovatie veel bereikt en daar mogen wij best trots op zijn! Wij presenteren u daarom de hoogtepunten uit een mooi jaar in een verkort jaarverslag.

Bekijk het nieuws

Medewerker aan het woord

 • Promovenda Netta van 't Leven over haar promotietraject voor thuiswonende mensen met dementie.

Agenda

Bekijk de agenda

Projecten

Hieronder een greep uit de vele spraakmakende projecten

Bestelformulier

Kenniscentrum Zorginnovatie heeft een aantal producten uitgebracht die u via het online formulier kunt bestellen. Meer informatie over deze producten kunt u vinden bij de desbetreffende projecten.