Nieuws

 • Lector Wijkzorg brengt boek voor wijkverpleegkundigen uit

  21 mei 2015

  Henk Rosendal, lector Wijkzorg aan Hogeschool Rotterdam, heeft in samenwerking met José van Dorst, adviseur en vicevoorzitter van de fractie Wijkverpleegkundigen van V&VN, de handreiking ‘vakbekwaam indiceren’ uitgebracht. Dit boek is speciaal geschreven voor wijkverpleegkundigen die in het kader van de Zorgverzekeringswet verantwoordelijk zijn geworden voor het gehele zorgproces: van anamnese en diagnose van indicatiestellen tot het toewijzen van de zorg.

 • Subsidie voor onderzoek om uitval bij verpleegkundigen te voorkomen

  20 mei 2015

  PERSBERICHT: De zorg is met ruim 700.000 werknemers één van de grootste sectoren van Nederland. In de regio Rotterdam vormt de zorg de op één na grootste economische sector. De komende decennia zal de zorgvraag alleen nog maar groeien. Tegelijkertijd is de uitval door fysieke en mentale arbeidsbelasting onder verpleegkundigen groot. Dit begint al tijdens de opleiding en de start van de loopbaan. Deze dreigende arbeidstekorten en de huidige decentralisatie van de zorg vragen aan verpleegkundigen de regie te kunnen voeren over hun werkgerelateerde gezondheid. Hogeschool Rotterdam heeft een RAAK Pro subsidie in de wacht gesleept voor het project ‘Sterk Gestart in de Zorg’ en gaat samen met een groot aantal zorginstellingen in Rotterdam en wetenschappelijke organisaties onderzoek uitvoeren naar de oorzaken van uitval. Tevens gaan zij voor de beroepspraktijk een instrument ontwikkelen om dreigende uitval vroegtijdig te herkennen zodat er op tijd ingegrepen kan worden.

 • Optimale ondersteuning voor gezinnen in een vechtscheiding

  1 mei 2015

  Rotterdam telde in 2013 maar liefst 185.000 kinderen van gescheiden ouders. Tien procent van deze scheidingen mondt uit in vechtscheidingen. De opdracht voor het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel is om meer gezondheidswinst behalen met minder geld. De ernstige gevolgen van vechtscheidingen en de hoge maatschappelijke kosten ondersteunen het belang van goede samenwerking in de Rotterdamse keten, zodat voorkomen kan worden dat scheidingen uitmonden in vechtscheidingen. Een structurele scholing van zittende en toekomstige professionals op dit thema ontbreekt. Om te kunnen voorkomen dat gezinnen te zware, te lichte of geen interventies ontvangen, is meer differentiatie en maatwerk nodig. Er zijn echter geen instrumenten beschikbaar.

 • Lectoren leren van lectoren

  1 mei 2015

  Hoe krijgt praktijk onderzoek écht impact? Wat is 'impact' eigenlijk? Hoe leert de lector daarvan? De eerste lectorendag van het hbo in Rotterdam zocht antwoorden op zulke vragen naar de waarde en kracht van zulk onderzoek naar, met en ten behoeve van de professies en hun innovatie. Drie zeer verschillende lectoren, waaronder dr. AnneLoes van Staa van Kenniscentrum Zorginnovatie, presenteerden hun ervaringen, ‘tips and tricks’en het geheim van hun doeltreffendheid.

 • Regieorgaan SIA lanceert website over praktijkgericht onderzoek hogescholen

  30 april 2015

  Regieorgaan SIA heeft het nieuwe online platform POdium gelanceerd. Met POdium wil SIA praktijkgericht onderzoek aan de hogescholen in Nederland letterlijk een podium geven. Zo is er voor de rubriek ‘Uitgelicht’ enkele verhalen van praktijkgericht onderzoek genoemd om een beeld te geven van de diversiteit en de waarde. Het project In Touch van Kenniscentrum Zorginnovatie is hier in opgenomen.

Bekijk het nieuws

Agenda

Bekijk de agenda

Medewerker aan het woord

 • Promovenda Marlies Wagener: ''Mensen met hiv hebben overal ter wereld te maken met stigma en discriminatie’’
 • Linda Wauben vertelt over haar observaties, plannen en vergezichten met betrekking tot haar lectoraat.
 • Karin Verkerk blikt terug op haar promotieonderzoek.
 • Promovenda Netta van 't Leven over haar promotietraject voor thuiswonende mensen met dementie.